توضیحات محصول

جنس بیاله

خارجی

در چهار درنگ:طوسی-مشکی-کالباسی

ادامه مطلب

مشخصات فنی