توضیحات محصول

جنس بیاله پشت چرم

تک رنگ

جنس خارجی

ادامه مطلب

مشخصات فنی