توضیحات محصول

تک رنگ

جنس بیاله پشت چرم

کیف خارجی

ادامه مطلب

مشخصات فنی